Privacyverklaring

BFV Toernooi App

De BFV Toernooi App is een product van Purple Media.

Alle aangeboden informatie in de BFV Toernooi App is eigendom van Sport Café De Kuil en haar content providers.

Elke vorm van herpublicatie van (enig deel van) de inhoud van de BFV Toernooi App zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sport Café De Kuil is nadrukkelijk verboden.

Sport Café De Kuil spant zich in om de informatie die zij aanbiedt in de BFV Toernooi App zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties. Sport Café De Kuil is voor de aangeboden informatie afhankelijk van derden.

Sport Café De Kuil aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, BFV Toernooi App op welke manier dan ook.

Sport Café De Kuil is gerechtigd onaangekondigd de aangeboden informatie te wijzigingen of te verwijderen.

De door de gebruiker verstrekte gegevens worden in een geautomatiseerd gegevensbestand opslagen. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor derden waarvoor deze gegevens bestemd zijn, behalve in het geval dat Sport Café De Kuil hier wettelijk toe verplicht wordt of indien dit noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van de BFV Toernooi App of om de rechten BFV Toernooi App te beschermen.

Er worden regelmatig backups gemaakt van de aangeboden informatie en de door de gebruiker verstrekte gegevens.

Copyright Sport Café De Kuil en Purple Media.

Contact

Heb je een vraag of tips m.b.t. onze app? Laat het ons weten!

Adres

Sportcafé De Kuil
Torenvalk 47

Telefoonnummer

033 - 285 0135

E-mailadres

info@bfvtoernooi.nl